Kształtowniki gorącowalcowane

Do sprzedaży oferujemy stal konstrukcyjną typu: teowniki, ceowniki (zwykłe, ekonomiczne, UPE) oraz dwuteowniki (HEA, HEB, HEM, IPE, IPN). Wszystkie wyroby są certyfikowane oraz spełniają europejskie normy jakości.

Rodzaj
Grubość (mm)
Ceowniki UPN
40 - 400
Dwuteowniki UPN
80 - 600
Dwuteowniki IPE
80 - 750
Dwuteowniki HEM
100 - 1000
Dwuteowniki HEB
100 - 1000
Dwuteowniki HEA
100 - 1000
Kątowniki równoramienne
20 - 300
Kątowniki nierównoramienne
30 - 200
Teowniki
30 - 60