Spadek produkcji budowlano-montażowej w Polsce i UE

Sektor budownictwa po kwietniowym spadku, stabilizuje się w  większości krajów Unii Europejskiej. Największe ożywienie zaobserwowano we Włoszech. W Polsce widoczna jest lekka poprawa w czerwcu. Największy kryzys w budownictwie panuje na Węgrzech.

Według szacunków Eurostatu, największy wzrost produkcji budowlano-montażowej dotyczy tych krajów UE, w których najszybciej została ona spowolniona, podczas procesu chłodzenia gospodarek dotkniętych epidemią koronawirusa. Dotyczy to krajów takich jak Francja, czy Włochy, gdzie zanotowano w kwietniu najgłębsze spadki aktywności budowlanej (w porównaniu z marcem).

W Polsce produkcja budowlano-montażowa zanotowała w marcu pierwszy spadek w tym roku (spadek o 4,0 proc., w skali miesięcznej), następnie w kwietniu – spadek o 2,1 proc. W maju spadek wyniósł 3,1 proc. Głównymi przedsiębiorstwami, których dotyczą spadki są firmy wyspecjalizowane w budowie budynków. W czerwcu – według z danych GUS za ten miesiąc – produkcja obniżyła się w stosunku do maja o kolejne 2,5 proc.

W całej UE produkcja budowlano-montażowa była w maju 2020 r. o 10,3% niższa niż w maju poprzedniego roku. (ceny stałe i wyeliminowane czynniki sezonowe).